Ʉnyavʉtavʉlɨlua/Tang’hana

Ɨtovutɨ ɨjɨ jikwɨmɨlɨlua nʉ Friends of Tanzania

Nave ghulonda ɨmhola vwɨmɨla ɨtovuti ɨjɨ utulembelaghe kukilila ɨimeli info@vwanjilanguage.com